Predstavljanje_projekta_IEC.jpg

Predstavljen projekt „Jačanje uloge HAOP u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena i zaštite prirode i bioraznolikosti“

Projekt koji će pridonijeti osvješćivanju javnosti i provođenju obrazovanja u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti i održivog razvoja predstavljen je danas u Kući Europe u Zagrebu.

30.1.2017.

_MG_0530.jpg

2. veljače - Svjetski dan vlažnih (močvarnih) staništa

Tema ovogodišnjeg dana vlažnih staništa je „Vlažna staništa ublažavaju prirodne katastrofe“.

27.1.2017.

Plitvice_Unesco_monitoring_2.jpg

HAOP sudjelovao u reaktivnoj misiji UNESCO-a

U razdoblju od 17. do 19. siječnja 2017. u Hrvatskoj su u reaktivnoj misiji vezanoj uz procjenu stanja u NP Plitvička jezera boravili predstavnici Centra za Svjetsku baštinu UNESCO-a i Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) kao savjetodavnog tijela Konvencije o svjetskoj baštini.

24.1.2017.

eONTO_radionica.jpg

Obavijest o uspostavi mrežnog servisa za razmjenu podataka sa sustavom e-ONTO

Mrežni servis za razmjenu podataka sustava e-ONTO je uspostavljen te je u punoj funkcionalnosti i time spreman za korištenje.

16.1.2017.

HOS_dostava_podataka.jpg

Obavijest obveznicima dostave podataka putem BLV, REGVOC i EHOS obrazaca

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11), Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14) te Uredbi o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 69/13), razvila novu aplikaciju/sustav "Hlapivi organski spojevi".

5.1.2017.

eSPIRS.jpg

Dostavljeni podaci iz sustava RPOT/OPVN u bazu Europske komisije eSPIRS

U bazu Europske komisije eSPIRS dostavljeni su podaci iz sustava RPOT/OPVN, koju održava i vodi Joint Research Centre (JRC).  Podaci sadrže informacije o Seveso operaterima i područjima postrojenja Republike Hrvatske za 2016. godinu.

28.12.2016.

OPSO_2016.jpg

Odabrani pokazatelji okoliša i prirode u Hrvatskoj, 2016.

Potreba za pouzdanim podacima i informacijama o okolišu i prirodi na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini sve je izraženija. Također je sve intenzivnija njihova razmjena i korištenje u različite svrhe i od strane brojnih dionika: donositelja odluka, znanstvenika, stručnjaka i šire javnosti.

23.12.2016.

Daniel_Pavlinovic.jpg

Objavljeno Izvješće o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari 2013.-2016 za Republiku Hrvatsku

Izvješće o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari dostavljeno je u ime Republike Hrvatske u skladu s Protokolom o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) te Odlukom potpisnica Protokola 1/5 (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). Izvješće je izradila i koordinirala Hrvatska agencija za okoliš i prirodu u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i tijelima javne vlasti u čijem je djelokrugu zaštita sastavnica okoliša.

22.12.2016.

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • European Environment Agency
  • circ@
  • Portal EMAS