kvaliteta_zraka_u_RH_2013.jpg

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH za 2013. godinu

Agencija za zaštitu okoliša je, temeljem članka 24. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13), izradila Godišnje Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2013. godinu. Izvješće se izrađuje u tekućoj godini za proteklu kalendarsku godinu, odnosno u 2014. godini je izrađeno Godišnje izvješće za 2013. godinu. Ovo Izvješće sadrži ocjenu kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama s mjernih mjesta definiranih Uredbom o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zrak i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, te obuhvaća podatke o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku.

19.12.2014.

Katalog_ISZO_2014.jpg

Katalog ISZO 2014. - Sustavi Agencije za zaštitu okoliša

Sa zadovoljstvom predstavljamo peto izdanje Kataloga Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) u kojemu donosimo pregled komponenti Informacijskog sustava zaštite okoliša iz nadležnosti Agencije za zaštitu okoliša (AZO). Uz već ranije uspostavljene i opisane sustave i baze, u ovoj su publikaciji predstavljeni sustavi uspostavljeni od posljednjega izdanja Kataloga ISZO iz 2013. pa sve do kraja 2014. godine.

18.12.2014.

Ikona_IHD.jpg

Puštena u rad aplikacija Industrija Helpdesk

Na stranici Agencije za zaštitu okoliša, od prosinca 2014., aktivna je aplikacija Industrija Helpdesk. Putem ove aplikacije pružit će se, obveznicima dostave podataka i korisnicima podataka, stručna podrška.
Aplikacija pokriva podršku za sljedeće teme Sektorskih pritisaka: Registar onečišćavanja okolišaRegistar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari, Očevidnik prijavljenih velikih nesreća, Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i Strateške karte buke.

17.12.2014.

tlo_novosti_2015.jpg

5. prosinac - Svjetski dan tla i najava za 2015. - Međunarodna godina tla

Svjetski dan tla obilježava se s ciljem promocije tla kao ključne sastavnice okoliša i pružatelja životno neophodnih dobara i usluga ljudskoj zajednici. Nezamjenjivi su doprinosi tla u proizvodnji hrane, održavanju kvalitete voda, energetskoj sigurnosti, ublažavanju procesa smanjenja biološke raznolikosti te ublažavanju utjecaja klimatskih promjena.

4.12.2014.

PortalProstornihPodataka.jpg

Portal prostornih podataka

Povodom obilježavanja Svjetskog GIS dana, 19. studenog 2014., kojim se nastoje promovirati geoinformacijske tehnologije te prezentirati GIS rješenja široj javnosti, Agencija za zaštitu okoliša svoje podatke javnosti predstavlja putem Portala prostornih podataka.

19.11.2014.

Food_waste_2014_theme_week.jpg

Zaustavimo bacanje hrane - Europski tematski dani prevencije i smanjenja otpada 2014.

Oko trećine globalno proizvedene hrane propadne ili se baci što je sustavno gubljenje resursa poput tla, vode, energije i ljudskog rada. Diljem svijeta, 842 milijuna ljudi pati od kronične gladi što znači da svaka osma osoba ne dobiva redovito dovoljno hrane za normalan, aktivan život dok Europljani istovremeno unose dvostruko više hrane nego što zahtijevaju prehrambene potrebe modernog čovjeka.

5.11.2014.

EMAS_portal.jpg

Lansiran Portal EMAS

"EMAS sustav u Republici Hrvatskoj i objava Portala EMAS" naziv je okruglog stola koji se u organizaciji Agencije za zaštitu okoliša i Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode održao danas u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

15.10.2014.

Svjetski_dan_hrane_2014.jpg

Predavanje ravnatelja Agencije za zaštitu okoliša u povodu Svjetskog dana hrane

Prigodom obilježavanja Svjetskog dana hrane, 15. listopada, s početkom u 10 sati, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održat će se međunarodni skup "Kako smanjiti gubitke i bacanje hrane: od polja do stola".

9.10.2014.

Prirucnik_otpad_od_hrane.jpg

Priručnik Sprječavanje nastanka otpada od hrane prilikom obavljanja turističko-ugostiteljske djelatnosti

U sklopu projekta Data collection on food waste statistics, koji za cilj ima uspostavljanje detaljnije i pouzdanije statistike o otpadu od hrane, Agencija za zaštitu okoliša pripremila je priručnik Sprječavanje nastanka otpada od hrane prilikom obavljanja turističko-ugostiteljske djelatnosti.

6.8.2014.

Ravnatelj_AZO_N.Voca.JPG

Predstavljen portal „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“

Svjetski dan zaštite okoliša (5. lipanj) ove se godine odvija pod motom „Podignite glas, a ne razinu mora“, što je poziv na konkretnu akciju svima. Stoga je Agencija za zaštitu okoliša pokrenula portal „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“ koji sadrži podatke o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku izmjerenih na području Republike Hrvatske.

6.6.2014.

OND_2014.jpg

Okoliš na dlanu I - 2014.

Sa zadovoljstvom predstavljamo jubilarno deseto izdaje publikacije Okoliš na dlanu I – 2014. Kao i prethodnih godina, ova publikacija donosi presjek stanja okoliša u Hrvatskoj. Također, povodom ovogodišnjeg Dana zaštite okoliša, u nju je uvedena nova tema pod nazivom  „Održiva proizvodnja i potrošnja“, koja pratiti učinkovito korištenje energije i resursa u okviru ekonomskog rasta.

2.6.2014.

najcesca_pitanja_otpad.jpg

Najčešća pitanja i odgovori vezana za Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnik o gospodarenju otpadom

Obzirom na niz obveza je koje proizlaze iz Zakona i Pravilnika te velikog broja upita od strane proizvođača otpada i tvrtki koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom Agencija za zaštitu okoliša u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode pripremila je upute u vidu najčešćih pitanja i odgovora kojima se daje tumačenje određenih propisanih obveza.

15.4.2014.

Izvjesce_ROO_2012.jpg

Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2012. godinu.

Temeljem članka 23. Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), izrađeno je Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2012. godinu.

9.5.2014.

IzvjesceRPOTOPVN.jpg

Izvješće o podacima iz Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari (RPOT) / Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (OPVN) za 2012. godinu

Agencija za zaštitu okoliša je, temeljem Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08) i članka 14. Pravilnika o Registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 113/08),  izradila i ovim putem objavljuje Izvješće o podacima iz Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari/ Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (OPVN) za 2012. godinu.

25.7.2014.

prvo_nacionalno_izvjesce_PRTR.JPG

Izrađeno I. Nacionalno izvješće o provedbi Protokola PRTR

Izrađeno je I. Nacionalno izvješće o provedbi Protokola PRTR od strane Agencije za zaštitu okoliša, a u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i ostalim relevantnim tijelima javne vlasti.

4.2.2014.

Dario_Zagar_5.jpg

Hrvatske vode za kupanje ponovno ocijenjene kao izvrsne

Europska agencija za okoliš (EEA) objavila je Europsko izvješće o kakvoći voda za kupanje u 2012. godini, koje uz informacije o kakvoći voda za kupanje, pruža i podatke o plažama na kojima se i u 2013. godini može očekivati dobra kakvoća vode i mora za kupanje.

18.7.2014.

GIS_baza_gospodarenje_otpadom.jpg

Agencija za zaštitu okoliša pokrenula Web aplikaciju „GIS preglednik Gospodarenje otpadom“

Agencija za zaštitu okoliša pokrenula je na svojim Web stranicama novu aplikaciju „GIS preglednik Gospodarenje otpadom“ koja prikazuje georeferencirane podatke o objektima za gospodarenje otpadom na području Republike Hrvatske.

28.1.2013.

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • European Environment Agency
  • circ@
  • Hrvatski okolišni portal