Svjetski_dan_voda_2017.jpg

22. ožujak - Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka s ciljem podizanja svijesti o važnosti pitke vode u svijetu i promicanja održivog upravljanja vodnim resursima. Ovogodišnji dan voda obilježava se temom „Otpadne vode“ (Why waste water?) kojom se ističe nužnost smanjenja količina i ponovne uporabe otpadnih voda.

22.3.2017.

Safran_proljetnice.JPG

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i Javna ustanova "Maksimir" organiziraju upoznavanje proljetnica.

U Parku Maksimir na prvi dan proljeća, ponedjeljak 20. ožujka 2017. godine u vremenu od 10 do 14 sati, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i Javna ustanova "Maksimir" organiziraju upoznavanje proljetnica Hrvatske i Maksimira. Tom prigodom za posjetitelje ćemo u 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00 sati organizirati besplatne edukativne ture za upoznavanje proljetnica pod stručnim vodstvom botaničara.

15.3.2017.

Maksimir_dan_divljih_vrsta.jpg

Obilježen Svjetski dan divljih vrsta

U zagrebačkom Zoološkom vrtu, povodom Svjetskog dana divljih vrsta, održan je edukativno-zabavni program za građane, a posebno one mlađe, tijekom kojeg su se mogli upoznati s opasnostima ilegalne trgovine životinjskim vrstama i kako ona utječe na bioraznolikost planeta. Program su organizirali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu te Zoološki vrt.

9.3.2017.

Predstavljanje_projekta_IEC.jpg

Predstavljen projekt „Jačanje uloge HAOP u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena i zaštite prirode i bioraznolikosti“

Projekt koji će pridonijeti osvješćivanju javnosti i provođenju obrazovanja u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti i održivog razvoja predstavljen je danas u Kući Europe u Zagrebu.

1.3.2017.

eONTO_radionica.jpg

Obavijest o uspostavi mrežnog servisa za razmjenu podataka sa sustavom e-ONTO

Mrežni servis za razmjenu podataka sustava e-ONTO je uspostavljen te je u punoj funkcionalnosti i time spreman za korištenje.

16.1.2017.

HOS_dostava_podataka.jpg

Obavijest obveznicima dostave podataka putem BLV, REGVOC i EHOS obrazaca

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11), Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14) te Uredbi o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 69/13), razvila novu aplikaciju/sustav "Hlapivi organski spojevi".

5.1.2017.

OPSO_2016.jpg

Odabrani pokazatelji okoliša i prirode u Hrvatskoj, 2016.

Potreba za pouzdanim podacima i informacijama o okolišu i prirodi na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini sve je izraženija. Također je sve intenzivnija njihova razmjena i korištenje u različite svrhe i od strane brojnih dionika: donositelja odluka, znanstvenika, stručnjaka i šire javnosti.

23.12.2016.

Daniel_Pavlinovic.jpg

Objavljeno Izvješće o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari 2013.-2016 za Republiku Hrvatsku

Izvješće o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari dostavljeno je u ime Republike Hrvatske u skladu s Protokolom o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) te Odlukom potpisnica Protokola 1/5 (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). Izvješće je izradila i koordinirala Hrvatska agencija za okoliš i prirodu u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i tijelima javne vlasti u čijem je djelokrugu zaštita sastavnica okoliša.

22.12.2016.

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • European Environment Agency
  • circ@
  • Portal EMAS