Dostavljeni podaci iz sustava RPOT/OPVN u bazu Europske komisije eSPIRS

U bazu Europske komisije eSPIRS dostavljeni su podaci iz sustava RPOT/OPVN, koju održava i vodi Joint Research Centre (JRC).  Podaci sadrže informacije o Seveso operaterima i područjima postrojenja Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Podaci o Seveso operaterima i područjima postrojenja dostavljeni su u ime Republike Hrvatske u bazu eSPIRS Europske komisije, sukladno Seveso III Direktivi (O.G. 2012/18/EU), Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (Narodne novine br. 44/14) te Pravilniku o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (Narodne novine br. 139/14).

Podaci o Seveso operaterima i područjima postrojenja za 2016. godinu u Republici Hrvatskoj

eSPIRS.jpg