EEA objavila Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi za 2016-tu godinu – Hrvatska na šestom mjestu

Europska agencija za okoliš (EEA) predstavila je Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi za 2016-tu godinu. Izvješće sadrži cjeloviti pregled kakvoće voda i mora u državama članicama EU te Albaniji i Švicarskoj. Predstavljeno izvješće može poslužiti i kao dobar izvor informacija za plaže na kojima se i u 2017. godini može očekivati dobra kakvoća vode i mora za kupanje.

Podaci u izvješću obuhvaćaju mjerenja na ukupno 21 667 točaka ispitivanja kakvoće voda i mora za kupanje diljem Europe, od čega je 69 % točaka na morskim plažama, a 31 % na površinskim kopnenim vodama.

Od ukupnog broja točaka ispitivanja kakvoće, minimalne zahtjeve Direktive o kakvoći voda za kupanje (ocjena - zadovoljavajuće) ispunilo je 96,3 % mjernih točaka. To je u odnosu na sezonu kupanja u 2015. godini porast od 0,2 %. Također, 85,5% mjernih točaka su ocjenjene kao izvrsne što je porast od 1,1% u odnosu na sezonu kupanja 2015. godine.

Točke ispitivanja na kojima kakvoća nije bila zadovoljavajuća zastupljene su udjelom od 1,5 %, što je za 0,1 % više u odnosu na sezonu kupanja u 2015. godini, dok su ukupno 43 europska kupališta zatvorena zbog nezadovoljavajuće kakvoće ili neodgovarajućeg monitoringa (25 u Italiji, 8 u Francuskoj, 7 u Španjolskoj, 2 u Danskoj i 1 u Nizozemskoj).

Prema predstavljenim rezultatima u Izvješću o kakvoći voda za kupanje, stanje na plažama u Europi je svake godine sve bolje.

Hrvatska se prema ukupnim rezultatima ispitivanja nalazi u skupini od jedanaest zemalja (uz Austriju, Cipar, Estoniju, Grčku, Litvu, Luxemburg, Latviju, Maltu, Rumunjsku i Sloveniju) koje su udovoljile zahtjevu Direktive da sve prijavljene vode za kupanje imaju barem zadovoljavajuću kakvoću do 2016. godine.

Od ukupno 949 točaka na kojima se radilo ispitivanje kakvoće voda i mora u Hrvatskoj, 94,1 % ocijenjeno kao izvrsno, 1,7 % kao dobro, 0,4 % kao zadovoljavajuće, dok preostalih 3,8 % nije ocijenjeno. Prema kriterijima Direktive, niti jedna točka ispitivanja nije ocijenjena kao nezadovoljavajuća.

U sezoni kupanja 2016., od ispitivanih točaka morskih voda za kupanje (ukupno 922) njih 98,2% zadovoljava kriterije ocjenjivanja, dok je konačnom (četverogodišnjom) ocjenom – izvrsno ocjenjeno 96.4 % točaka ispitivanja, a onih nezadovoljavajuće kakvoće (prema kriterijima direktive) u navedenoj sezoni kupanja nije bilo. Na 17 točaka ispitivanja (1,8 %) nije bilo moguće provesti klasifikaciju uglavnom zato što se radilo o novim točkama ispitivanja (još nisu prošle 4 sezone za kupanje te nije bilo dovoljno uzoraka za izradu ocjene.

Na površinskim kopnenim vodama za kupanje podaci su mjereni na 27 točaka ispitivanja, od kojih je, prema kriterijima direktive 14.8 % ocijenjeno kao izvrsno, odnosno 29,6 % je zadovoljavalo kriterije, dok 19 točaka nije bilo moguće klasificirati (nisu još prošle 4 godine te je vremensko razdoblje bilo prekratko za izradu ocjene ili su pojedine mjerne točke zatvorene).

Planiranje, prikupljanje, obrada i prikaz podataka o kakvoći mora za kupanje u Hrvatskoj se provodi od 2009. godine prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) kojom su propisani standardi kakvoće mora za kupanje i utvrđene mjere za upravljanje kakvoćom morske vode na plažama. Kroz uspostavljenu Bazu podataka o kakvoći mora u Republici Hrvatskoj javnosti su dostupni svi aktualni i arhivski podaci o kakvoći mora za kupanje. Baza je dvojezična (hrvatski i engleski) te je prilagođena za pregled na mobilnim uređajima.

Praćenje kakvoće voda za kupanje na površinskim kopnenim vodama (rijekama i jezerima) započelo je od 2011. godine te se prati sukladno Uredbi o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14). Informiranje javnosti omogućeno je kroz Bazu podataka o kakvoći voda za kupanje u Republici Hrvatskoj.

Antonela_Bilicic.jpg

Vezani dokumenti