Pitanja i odgovori

Općenito

1. Što je Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime?

2. Što je Kyoto protokol?

3. Što su fleksibilni mehanizmi Kyoto protokola?

4. Što je mehanizam zajedničkih projekata?

5. Što je mehanizam čistog razvoja?

6. Što je međunarodno trgovanje emisijama?

 

Registar Unije

1. Koja je uloga Registra u sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova?

2. Kojim propisima se regulira uspostava i način korištenja Registra?

3. Tko je nacionalni administrator Registra Unije u Republici Hrvatskoj?

4. Tko je nadležno tijelo za poslove oko trgovanja emisijskim jedinicama u Republici Hrvatskoj?

5. Kako slati zahtjeve i podatke nacionalnom administratoru?

6. Kako će nacionalni administrator slati obavijesti korisnicima?

7. Kojih sigurnosnih postupaka se moram pridržavati kod korištenja Registra?

 

Otvaranje računa

1. Koji je postupak za otvaranje računa?

2. Koji dokumenti su potrebni za otvaranje računa?

3. U kojem obliku je potrebno poslati dokument koji je dokaz o bankovnom računu?

4. Ako isti vlasnik računa otvara više računa, da li je potrebno uz svaki zahtjev slati ovjerene preslike svih dokumenata?

5. Kako slati nadopunu zahtjeva za otvaranje računa?

6. Što je EU Login kako otvoriti račun u EU Login i registrirati se u aplikaciju Registra Unije?

7. Nakon što smo otvorili račun, kad možemo početi trgovati s emisijskim jedinicama?   

8. Kolika je naknada za otvaranje i održavanje računa u Registru Unije?

9. Što je dokaz da je otvoren korisnički račun u Registru Unije?

 

Računi

1. Tko može otvoriti račun u hrvatskom dijelu Registra?

2. Koje vrste računa je moguće otvoriti u hrvatskom dijelu Registra?

3. Koja je razlika između korisničkog računa i računa za trgovanje?

4. Kako izmijeniti podatke na računu?

 

Korisnici računa i njihove uloge

1. Koja je razlika između vlasnika računa, ovlaštenog predstavnika, dodatnog ovlaštenog predstavnika i pasivnog ovlaštenog predstavnika?

2. Da li ista osoba može biti ovlašteni predstavnik na više računa?

3. Što ukoliko neki od korisnika napusti tvrtku ili treba biti zamijenjen drugom osobom?

4. Što ukoliko dođe do promjene u tvrtki?

 

Transakcije

1. Koje vrste transakcija je moguće izvršiti s različitih vrsta računa?

2. Tko vrši transakcije?

3. Koji je smisao 26-satne odgode transakcija?

4. Da li je moguće zaustaviti transakciju dok još nije izvršena?

5. Da li je moguće izvršiti povrat već izvršene transakcije?

6. Što ako ovlašteni predstavnik ne može pristupiti računu i izvršiti transakciju?

 

Lista provjerenih računa

1. Što je lista provjerenih računa?

2. Kako dodati račun na listu provjerenih računa?

 

Ispunjavanje obaveza u Registru

1. Tko unosi verificirane godišnje emisije u aplikaciju Registra?

2. Što ako verificirane emisije ne budu unesene i odobrene na računu do 31.3.?

3. Tko vrši predaju emisijskih jedinica u aplikaciji Registra?

4. Kad je najranije moguće izvršiti predaju emisijskih jedinica?

5. Do kojeg datuma će na račune operatera biti dodijeljene besplatne emisijske jedinice? 

6. Koje vrste jedinica se mogu koristiti za ispunjavanje obaveza u EU ETS—u?

7. Koliki je limit za korištenje međunarodnih (CER i ERU) jedinica?

8. Koji je postupak za zamjenu međunarodnih emisijskih jedinica (CER i ERU) u opće emisijske jedinice (EUA)?

9. Da li međunarodne jedinice (CER/ERU) imaju rok isteka?