PortalProstornihPodataka.jpg

Portal prostornih podataka

Povodom obilježavanja Svjetskog GIS dana, 19. studenog 2014., kojim se nastoje promovirati geoinformacijske tehnologije te prezentirati GIS rješenja široj javnosti, Agencija za zaštitu okoliša svoje podatke javnosti predstavlja putem Portala prostornih podataka.

19.11.2014.

Food_waste_2014_theme_week.jpg

Zaustavimo bacanje hrane - Europski tematski dani prevencije i smanjenja otpada 2014.

Oko trećine globalno proizvedene hrane propadne ili se baci što je sustavno gubljenje resursa poput tla, vode, energije i ljudskog rada. Diljem svijeta, 842 milijuna ljudi pati od kronične gladi što znači da svaka osma osoba ne dobiva redovito dovoljno hrane za normalan, aktivan život dok Europljani istovremeno unose dvostruko više hrane nego što zahtijevaju prehrambene potrebe modernog čovjeka.

5.11.2014.

EMAS_portal.jpg

Lansiran Portal EMAS

"EMAS sustav u Republici Hrvatskoj i objava Portala EMAS" naziv je okruglog stola koji se u organizaciji Agencije za zaštitu okoliša i Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode održao danas u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

15.10.2014.

Svjetski_dan_hrane_2014.jpg

Predavanje ravnatelja Agencije za zaštitu okoliša u povodu Svjetskog dana hrane

Prigodom obilježavanja Svjetskog dana hrane, 15. listopada, s početkom u 10 sati, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održat će se međunarodni skup "Kako smanjiti gubitke i bacanje hrane: od polja do stola".

9.10.2014.

Prirucnik_otpad_od_hrane.jpg

Priručnik Sprječavanje nastanka otpada od hrane prilikom obavljanja turističko-ugostiteljske djelatnosti

U sklopu projekta Data collection on food waste statistics, koji za cilj ima uspostavljanje detaljnije i pouzdanije statistike o otpadu od hrane, Agencija za zaštitu okoliša pripremila je priručnik Sprječavanje nastanka otpada od hrane prilikom obavljanja turističko-ugostiteljske djelatnosti.

6.8.2014.

dezertifikacija_i_gef.jpg

17. lipnja - Svjetski dan suzbijanja dezertifikacije

Generalna Skupština Ujedinjenih Naroda proglasila je 1995. godine 17. lipnja Svjetskim danom suzbijanja dezertifikacije, kako bi skrenula pažnju javnosti na globalni problem degradacije zemljišta i predstavila provedbu Konvencije Ujedinjenih Naroda za suzbijanje dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi (UNCCD – United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa).

12.6.2014.

Ravnatelj_AZO_N.Voca.JPG

Predstavljen portal „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“

Svjetski dan zaštite okoliša (5. lipanj) ove se godine odvija pod motom „Podignite glas, a ne razinu mora“, što je poziv na konkretnu akciju svima. Stoga je Agencija za zaštitu okoliša pokrenula portal „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“ koji sadrži podatke o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku izmjerenih na području Republike Hrvatske.

6.6.2014.

OND_2014.jpg

Okoliš na dlanu I - 2014.

Sa zadovoljstvom predstavljamo jubilarno deseto izdaje publikacije Okoliš na dlanu I – 2014. Kao i prethodnih godina, ova publikacija donosi presjek stanja okoliša u Hrvatskoj. Također, povodom ovogodišnjeg Dana zaštite okoliša, u nju je uvedena nova tema pod nazivom  „Održiva proizvodnja i potrošnja“, koja pratiti učinkovito korištenje energije i resursa u okviru ekonomskog rasta.

2.6.2014.

EEA_MB.jpg

U Zagrebu održan 69. sastanak Upravnog vijeća Europske okolišne agencije (EEA) 

Agencija za zaštitu okoliša Republike Hrvatske bila je domaćin 69. sastanka Upravnog vijeća Europske okolišne agencije (Management Board European Environment Agency), koji se održao 25. i 26. ožujka 2014. u Zagrebu.

2.5.2014.

Dan_planeta_Zemlja_2014.jpg

22. travnja - Dan planete Zemlje

Svake godine 22. travnja više od milijardu ljudi u 190 država diljem svijeta obilježava Dan planete Zemlje kao globalni pokret usmjeren na zaštitu okoliša i prirodnih resursa našeg planeta. Od San Francisca do Pekinga, od Brisela do Moskve i Marakeša, ljudi sade drveće, čiste okoliš te prigodnim akcijama skreću pozornost na važnost očuvanja okoliša.

18.4.2014.

najcesca_pitanja_otpad.jpg

Najčešća pitanja i odgovori vezana za Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnik o gospodarenju otpadom

Obzirom na niz obveza je koje proizlaze iz Zakona i Pravilnika te velikog broja upita od strane proizvođača otpada i tvrtki koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom Agencija za zaštitu okoliša u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode pripremila je upute u vidu najčešćih pitanja i odgovora kojima se daje tumačenje određenih propisanih obveza.

15.4.2014.

Izvjesce_ROO_2012.jpg

Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2012. godinu.

Temeljem članka 23. Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), izrađeno je Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2012. godinu.

9.5.2014.

IzvjesceRPOTOPVN.jpg

Izvješće o podacima iz Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari (RPOT) / Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (OPVN) za 2012. godinu

Agencija za zaštitu okoliša je, temeljem Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08) i članka 14. Pravilnika o Registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 113/08),  izradila i ovim putem objavljuje Izvješće o podacima iz Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari/ Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (OPVN) za 2012. godinu.

25.7.2014.

prvo_nacionalno_izvjesce_PRTR.JPG

Izrađeno I. Nacionalno izvješće o provedbi Protokola PRTR

Izrađeno je I. Nacionalno izvješće o provedbi Protokola PRTR od strane Agencije za zaštitu okoliša, a u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i ostalim relevantnim tijelima javne vlasti.

4.2.2014.

Izvjesce_kakvoca_zraka_2008_2011.jpg

Izvješće o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine

Na 103. sjednici, dana 11. srpnja 2013. godine, Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine. Izvješće je izradila Agencija za zaštitu okoliša, a nositelj izrade je Ministarsvo zaštite okoliša i prirode.

12.7.2013.

Dario_Zagar_5.jpg

Hrvatske vode za kupanje ponovno ocijenjene kao izvrsne

Europska agencija za okoliš (EEA) objavila je Europsko izvješće o kakvoći voda za kupanje u 2012. godini, koje uz informacije o kakvoći voda za kupanje, pruža i podatke o plažama na kojima se i u 2013. godini može očekivati dobra kakvoća vode i mora za kupanje.

18.7.2014.

GIS_baza_gospodarenje_otpadom.jpg

Agencija za zaštitu okoliša pokrenula Web aplikaciju „GIS preglednik Gospodarenje otpadom“

Agencija za zaštitu okoliša pokrenula je na svojim Web stranicama novu aplikaciju „GIS preglednik Gospodarenje otpadom“ koja prikazuje georeferencirane podatke o objektima za gospodarenje otpadom na području Republike Hrvatske.

28.1.2013.

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • European Environment Agency
  • circ@
  • Hrvatski okolišni portal