program_vodjenja_ISZO_2014_2017.jpg

Program vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2017.

Sukladno Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) Agencija za zaštitu okoliša u suradnji s Ministarstvom uprave izradila je i, uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode, donijela "Program vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2017."

14.1.2015.

Izvjesce_RPOT_2013.jpg

Izvješće o podacima iz Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari (RPOT) / Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (OPVN) za 2013. godinu

Agencija za zaštitu okoliša je, temeljem Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08) te članka 14. Pravilnika o Registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 113/08), izradila i ovim putem objavljuje Izvješće o podacima iz Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari/ Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (OPVN) za 2013. godinu.

24.12.2014.

Izvjesce_ROO_2013.jpg

Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2013. godinu

Temeljem članka 23. Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), izrađeno je „Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2013. godinu“. Izvješće je izrađeno temeljem verificiranih podataka prijavljenih u bazu ROO te sadrži podatke o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, skupljenom i obrađenom otpadu. za 20 županija i Grad Zagreb pojedinačno i objedinjeno na razini Republike Hrvatske. ROO je važan alat za kontinuirano praćenje trendova i napretka u smanjivanju onečišćavanja okoliša te je neophodan javnosti, državnim i raznim županijskim tijelima, industriji, znanstvenicima, nevladinim organizacijama i drugim donositeljima odluka kao jedinstveni sustav pomoću kojeg je osiguran uvid u stanje i trendove u okolišu te donošenje odluka o pitanjima zaštite okoliša.

23.12.2014.

Industrija_HD_radionica.jpg

Održana radionica „Koordinacijski sastanak Registra onečišćavanja okoliša “ u organizaciji Agencije za zaštitu okoliša

Agencija za zaštitu okoliša organizirala je za predstavnike svih županija i Grada Zagreba radionicu pod nazivom „ Koordinacijski sastanak Registra onečišćavanja okoliša “. Radionica je održana 17. prosinca 2014. godine, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu.

23.12.2014.

ROO.jpg

Obavijest korisnicima baze Registra onečišćavanja okoliša

Unos podataka za 2014. izvještajnu godinu bit će omogućen od 1. siječnja 2015. godine. S obzirom da je donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14) i Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) došlo do znatnih promjena u vođenju podataka o otpadu, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode dogovoreno je prijelazno rješenje u obliku Uputa za prijavu podataka u postojeće obrasce za otpad ROO za 2014. izvještajnu godinu.

23.12.2014.

Katalog_ISZO_2014.jpg

Katalog ISZO 2014. - Sustavi Agencije za zaštitu okoliša

Sa zadovoljstvom predstavljamo peto izdanje Kataloga Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) u kojemu donosimo pregled komponenti Informacijskog sustava zaštite okoliša iz nadležnosti Agencije za zaštitu okoliša (AZO). Uz već ranije uspostavljene i opisane sustave i baze, u ovoj su publikaciji predstavljeni sustavi uspostavljeni od posljednjega izdanja Kataloga ISZO iz 2013. pa sve do kraja 2014. godine.

18.12.2014.

EMAS_portal.jpg

Lansiran Portal EMAS

"EMAS sustav u Republici Hrvatskoj i objava Portala EMAS" naziv je okruglog stola koji se u organizaciji Agencije za zaštitu okoliša i Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode održao danas u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

2.1.2015.

PortalProstornihPodataka.jpg

Portal prostornih podataka

Povodom obilježavanja Svjetskog GIS dana, 19. studenog 2014., kojim se nastoje promovirati geoinformacijske tehnologije te prezentirati GIS rješenja široj javnosti, Agencija za zaštitu okoliša svoje podatke javnosti predstavlja putem Portala prostornih podataka.

2.1.2015.

Food_waste_2014_theme_week.jpg

Zaustavimo bacanje hrane - Europski tematski dani prevencije i smanjenja otpada 2014.

Oko trećine globalno proizvedene hrane propadne ili se baci što je sustavno gubljenje resursa poput tla, vode, energije i ljudskog rada. Diljem svijeta, 842 milijuna ljudi pati od kronične gladi što znači da svaka osma osoba ne dobiva redovito dovoljno hrane za normalan, aktivan život dok Europljani istovremeno unose dvostruko više hrane nego što zahtijevaju prehrambene potrebe modernog čovjeka.

2.1.2015.

kvaliteta_zraka_u_RH_2013.jpg

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH za 2013. godinu

Agencija za zaštitu okoliša je, temeljem članka 24. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13), izradila Godišnje Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2013. godinu. Izvješće se izrađuje u tekućoj godini za proteklu kalendarsku godinu, odnosno u 2014. godini je izrađeno Godišnje izvješće za 2013. godinu. Ovo Izvješće sadrži ocjenu kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama s mjernih mjesta definiranih Uredbom o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zrak i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, te obuhvaća podatke o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku.

19.12.2014.

Ikona_IHD.jpg

Puštena u rad aplikacija Industrija Helpdesk

Na stranici Agencije za zaštitu okoliša, od prosinca 2014., aktivna je aplikacija Industrija Helpdesk. Putem ove aplikacije pružit će se, obveznicima dostave podataka i korisnicima podataka, stručna podrška.
Aplikacija pokriva podršku za sljedeće teme Sektorskih pritisaka: Registar onečišćavanja okolišaRegistar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari, Očevidnik prijavljenih velikih nesreća, Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i Strateške karte buke.

17.12.2014.

tlo_novosti_2015.jpg

5. prosinac - Svjetski dan tla i najava za 2015. - Međunarodna godina tla

Svjetski dan tla obilježava se s ciljem promocije tla kao ključne sastavnice okoliša i pružatelja životno neophodnih dobara i usluga ljudskoj zajednici. Nezamjenjivi su doprinosi tla u proizvodnji hrane, održavanju kvalitete voda, energetskoj sigurnosti, ublažavanju procesa smanjenja biološke raznolikosti te ublažavanju utjecaja klimatskih promjena.

4.12.2014.

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • European Environment Agency
  • circ@
  • Portal EMAS