Izvješća

IZVJEŠĆA

Pregled podataka iz Registra dozvola za gospodarenje otpadom i potvrda za prijevoz/posredovanje i izvoz neopasnog otpada: 2014. , 2013.2012.2011.2010., 2009., 2008., 2007., 2006.

Izvješće o komunalnom otpadu: 2013.2012.2011.2010. (ispravak), 2009. (ispravak), 2008. (ispravak), 2007., 2006.

Pregled podataka o odlaganju otpada i odlagalištima otpada Republike Hrvatske: 2012.

Registar onečišćavanja okoliša – izvješće o proizvodnom otpadu: 2007.

Katastar otpada (KEO/otpad) – Izvješća za: 2006., 2005., 2004., 2003. (1. dio, 2. dio, 3. dio, 4. dio)

Izvješće o prekograničnom prometu otpada: 2013., 2011., 2010.2009.2008., 2007., 2006., 2005., 2004.

Pregled tvrtki koje su izradile i imaju važeći Plan gospodarenja otpadom: rujan 2013. 

Pregled podataka o planovima gospodarenja otpadom: 2013.2012.2011.

Pregled podataka o provedbi obveze izrade plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada: 2013.

 

Pregled laboratorija koji obavljaju analize fizikalnih i kemijskih svojstava otpada: 2012.,  2011.2010., 2009., 2008., 2007., 2006.

 

Rješenja za umanjenu vrijednost nekretnine vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave u zoni građevine za zbrinjavanje otpada s popisom vlasnika građevina za zbrinjavanje otpada  - stanje s 31.12.2011.

 

Izvješće prema Baselskoj konvenciji o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada: 2010.2009.2008., 2007., 2006., 2005., 2004., 2003.

 

Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2005. - 2008. – poglavlje Otpad

Izvješće o stanju okoliša u RH za razdoblje 2001. - 2004. – poglavlje Otpad

 

POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

Izvješće o otpadnim baterijama i akumulatorima: 2012. i 2013., 2011.2010.2009., 2008., 2007., 2006.

Izvješće o otpadnim uljima: 2012. i 2013.2011.2010., 2009., 2008., 2007. 

IPOP I 2012 , IPOP II 2012

Izvješće o električnom i elektroničkom otpadu: 2012. i 2013.,  2011.2010.,  2009., 2008., 2007.

Izvješće o otpadnim vozilima: 2013.2012.2011.2010.2009.2007.  

Mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi: 2013.2011.2010.

Pregled podataka o medicinskom otpadu: 2011.-2012.2010.

Pregled izvršenja obveza sukladno Pravilniku o polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima – stanje s 31.12.2013.

Pregled podataka o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi: razdoblje 2007.-2011.