Izvješća

IZVJEŠĆIVANJE PREMA KYOTO PROTOKOLU

Odlukom 13/CMP.1 određeno je da će svaki nacionalni registar informacije koje nisu povjerljive objaviti na Internetu preko javno dostupnog sučelja kako bi te iste informacije bile javno dostupne te kako bi ih sve zainteresirane osobe mogle pregledavati.

 

Izvješće o računima (stavak 45. aneksa Odluke 13/CMP.1):

Izvješće o računima za 2016. godinu možete preuzeti ovdje

Izvješće o računima za 2015. godinu možete preuzeti ovdje. (nema promjena u odnosu na 2014. godinu).

Izvješće o računima za 2014. godinu možete preuzeti ovdje.

Informacije koje se smatraju povjerljivima sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 nisu objavljene.

 

Izvješće o projektima zajedničke provedbe (stavak 46. aneksa Odluke 13/CMP.1):

U Republici Hrvatskoj nema registriranih projekata zajedničke provedbe. Nadležno tijelo za provedbu projekata je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

 

Izvješće o stanju računa i transakcijama (stavak 47. aneksa Odluke 13/CMP.1):

Zahtjevi izvješćivanja o stanju računa i transakcijama ispunjavaju se objavljivanjem SEF izvješća:

SEF 2017 (CP1)      SEF 2017 (CP2)

SEF 2016 (CP1)      SEF 2016 (CP2)

SEF 2015 (CP1)      SEF 2015 (CP2)

SEF 2014 (CP1)

SEF 2013 (CP1)

SEF 2012 (CP1)

SEF 2011 (CP1)

 

Izvješće o ispunjavanju obveza u prvom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola - True-up izvješće (stavak 49. aneksa Odluke 13/CMP.1)

Zahtjevi izvješćivanja se ispunjavaju objavljivanjem SEF izvješća i izvješća o stanju na računu:
True-up SEF 2015

Izvješće o računu za povlačenje jedinica za prvo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola možete preuzeti ovdje.

Popis jedinica za koje je zatražen prijenos (carry-over) u drugo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola možete preuzeti ovdje.

Informacije koje se smatraju povjerljivima sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 nisu objavljene.


 

Izvješće o pravnim osobama (stavak 48. aneksa Odluke 13/CMP.1):

Nema otvorenih računa pravnih osoba ovlaštenih od stranke koje mogu koristiti jedinice AAU, RMU, ERU, CER, tCER I lCER.

 

NAPOMENA: Navedena izvješća odnose se na Kyoto račune u hrvatskom dijelu Registra Unije (računi kojima broj računa počinje oznakom ''HR''). Ažurirane informacije o EU-ETS računima u hrvatskom dijelu Registra Unije dostupne su na Internet stranicama dnevnika transakcija EU.