Naknada za otvaranje i održavanje računa u Registru Unije

Za pokrivanje operativnih troškova otvaranje i vođenja računa u hrvatskom dijelu Registra Unije, vlasnik računa plaća sljedeće naknade:

Naknada za otvaranje računa:
- operater postrojenja i operator zrakoplova:  750,00 kn
- ostale pravne i fizičke osobe:  750,00 kn

Naknada za godišnje vođenje računa:
- operater postrojenja i operator zrakoplova:  750,00 kn
- ostale pravne i fizičke osobe:  750,00 kn

Naknada za godišnje vođenje računa ne plaća se u prvoj kalendarskoj godini.

 

Na temelju čl. 103. st. 6. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11 i NN 47/14), ministar zaštite okoliša i prirode donio je
Odluku o visini naknade za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije.

 

Naknadu za otvaranje računa potrebno je uplatiti nakon što Vam nacionalni administrator potvrdi da je zahtjev za otvaranje računa odobren, najkasnije nakon što je račun postrojenja otvoren, odnosno prije nego što ovlaštenim predstavnicima bude poslan upisni kod.

Uplatu je potrebno izvršiti na račun:
IBAN:  HR1210010051863000160 (državni proračun Republike Hrvatske)
Model i poziv na broj:  HR65  7005-388-OIB uplatitelja (za pravne i fizičke osobe)

U opis plaćanja potrebno je navesti ime računa za koji se uplaćuje naknada.

Naknadu za godišnje vođenje računa je potrebno uplatiti do 31. prosinca tekuće godine.