Kolika je naknada za otvaranje i održavanje računa u Registru Unije?

Na temelju st. 6, čl. 103. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11 i NN 47/14), ministar zaštite okoliša i prirode donio je odluku o visini naknade za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije. Za pokrivanje operativnih troškova otvaranje i vođenja računa u Registru Unije, vlasnik računa plaća Agenciji za zaštitu okoliša sljedeće naknade:
Naknada za otvaranje računa:
                -operater postrojenja i operator zrakoplova: 750,00 kn
                -ostale privatne i fizičke osobe: 750,00 kn
Naknada za godišnje vođenje računa:
                -operater postrojenja i operator zrakoplova: 750,00 kn
                -ostale pravne i fizičke osobe: 750,00 kn
Naknada za godišnje vođenje računa ne plaća se u prvoj kalendarskoj godini.

Naknadu za otvaranje računa operatera postrojenja i operatora zrakoplova potrebno je uplatiti nakon što Vam nacionalni administrator potvrdi da je zahtjev za otvaranje računa odobren, a najkasnije nakon što je račun postrojenja otvoren, odnosno prije nego što ovlaštenim predstavnicima bude poslan upisni kod.
Naknadu za otvaranje računa drugih fizičkih i pravnih osoba potrebno je uplatiti čim Vam nacionalni administrator potvrdi da je zahtjev za otvaranje računa odobren.