Korisni linkovi

Matični broj subjekta (MBS) trgovačkog suda možete provjeriti na sljedećim linkovima: 

 

·         Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj     

 

·         Registar poslovnih subjekata    

 

Okolišne dozvole kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja možete provjeriti na slijedećem linku:

 

·         Očevidnik okolišnih dozvola

 

Sve o Europskom registru ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (E- PRTR) možete naći na: 

 

·         European Comission DG Environment  (E-PRTR)

 

·         European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) :

 

Objavljen je novi Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari ( European Pollutant Release and Transfer Register e-PRTR ) od strane Europske komisije (EC) i Europske agencije za okoliš (EEA). 

 

e-PRTR zamjenjuje prethodni Europski registar ispuštanja onečišćujućih tvari (European Pollutant Emission Register EPER). 

 

Registar sadrži podatke o količinama i lokacijama ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak, vode i tlo od strane industrijskih postrojenja diljem Europe. Također pruža informacije o količinama i vrstama otpada predanog sa mjesta nastanka na oporabu ili zbrinjavanje  unutar ili izvan pojedine države.   

 

Uključuje godišnje podatke za 91 onečišćujuću tvar i obuhvaća više od 24 000 postrojenja u 65 gospodarskih djelatnosti.   

 

Registar doprinosi transparentnosti i omogućuje sudjelovanje javnosti u odlučivanju u pitanjima okoliša.  Objavljivanjem e-PRTR u EU se implementira  PRTR Protokol  ( UNECE (United Nations Economic Commission)- PRTR Protocol ) uz Konvenciju iz Aarhusa o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhus Convention).