GIS_dan_2015_uzvanici.JPG

GIS dan 2015.

U organizaciji Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) 18. studenog 2015. godine održan je još jedan GIS dan. GIS dan je događaj koji se u svijetu obilježava svake godine u studenom tijekom Tjedna geografije. Na taj dan, pojedinci i institucije koji koriste tehnologije geoinformacijskih sustava, predstavljaju prednosti i koristi primjenom GIS-a u svojim vertikalama.

23.11.2015.

nagrada.jpg

HAOP-u prestižno priznanje za implementaciju projektne metodologije

Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (HAOP) uručena je posebna povelja za implementaciju projektne metodologije u državnoj upravi za projekt „Razvoj i nadogradnja baze pokrova RH (Corine baze podataka) i izrada portala za razmjenu i korištenje podataka o pokrovu zemljišta RH” od strane PMI Udruge za upravljanje projektima Hrvatska.

19.11.2015.

Referentni_centar_za_more.jpg

Referentni centar za more Agencije za zaštitu okoliša – Uspostava, razvoj i rezultati 2012. – 2015.

U suradnji s Institutom za oceanografiju i ribarstvo Agencija za zaštitu okoliša objavila je publikaciju „Referentni centar za more Agencije za zaštitu okoliša – Uspostava, razvoj i rezultati 2012. – 2015.“ kojom je ukratko predstavljen rad Referentnog centra za more kao i rezultati aktivnosti od proglašenja do danas.

23.9.2015.

ROO_letak_2015.jpg

Nove funkcionalnosti Registra onečišćavanja okoliša u 2015. godini - EPRTR modul

U bazi Registar onečišćavanja okoliša – verzija 4.0  izrađen je modul za prikupljanje i  obradu podataka  potrebnih  za  izvješćivanje  u  Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (E-PRTR).

7.7.2015.

OND_2015.jpg

5. lipanj- Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša (World Environment Day - WED) je kampanja Ujedinjenih naroda za razvijanje svijesti i djelovanja na globalnoj razini u svrhu zaštite i očuvanja okoliša. Obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije UN-a u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša odvija se pod sloganom "Sedam milijardi snova. Jedan planet. Koristimo ga odgovorno" (Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care).

4.8.2015.

Emas_video.jpg

EMAS video

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je dobrovoljni sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja, osnovan od strane Europske Komisije. Sustav je namijenjen organizacijama da procijene, unaprijede i putem Izjava o okolišu izvještavaju javnost o svojoj okolišnoj učinkovitosti.

1.6.2015.

Hrvatske_endemske_ribe2015.jpg

Hrvatske endemske ribe

Agencija za zaštitu okoliša izdala je publikaciju „Hrvatske endemske ribe“ zajedničkom suradnjom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Državnog zavoda za zaštitu prirode.

29.5.2015.

Izvjesce_o_stanju_okolisa.jpg

Agencija za zaštitu okoliša predstavila Izvješće o stanju okoliša u RH, 2014

Agencija za zaštitu okoliša organizirala je medijsko predstavljanje "Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014" i "Europskog izvješća o okolišu - stanje i izgledi 2015".  Uz tiskana izvješća i infografike predstavljen je i kratki film koji prati ključne podatke iz izvješća.

15.5.2015.

RPOT_novosti.jpg

Obavijest korisnicima Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)

Poštovani korisnici aplikacije Registar postrojenja u kojemu su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) skrećemo Vam pažnju na slijedeće:

30.4.2015.

NISO_2009_2012.jpg

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014.

Hrvatski sabor na sjednici 20. ožujka jednoglasno je prihvatio Izvješće o stanju okoliša u RH, 2014. koje je izradila Agencija za zaštitu okoliša. Izvješće je rađeno za duže vremensko razdoblje, s fokusom na referentno razdoblje 2009. – 2012.

5.5.2015.

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • European Environment Agency
  • circ@
  • Portal EMAS