Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)

Obavijest obveznicima vođenja elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)

Donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) u primjeni su nove odredbe o vođenju Očevidnika o nastanku i tijeku otpada putem mrežne aplikacije e-ONTO.

Pravna ili fizička osoba koja je:
- ishodila dozvolu za gospodarenjem otpadom,
- trgovac otpadom,
- upisana u Očevidnik reciklažnih dvorišta,
- davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
- davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog
   otpada

dužna je voditi elektronički Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO) putem mrežne aplikacije ili mrežnih servisa. Sve ostale osobe koje ne pripadaju niti jednoj od navedenih kategorija nastavljaju voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada kao i prije stupanja na snagu novog Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Sve osobe koje svojom djelatnošću proizvode otpad, a nisu obveznici vođenja e-ONTO očevidnika također mogu na vlastiti zahtjev koristiti navedenu aplikaciju.

Obveznici vođenja e-ONTO mrežne aplikacije dužni su registrirati najmanje jednog korisnika (e-ONTO: Administrator obveznika) u e-ONTO-u do 15. prosinca 2017. godine.

Pristup sustavu registracije korisnika moguć je putem poveznice: https://iszo-portal.azo.hr/Registracija.aspx   .

Službeni početak zakonske obveze vođenja podataka putem mrežne aplikacije e-ONTO je 1. siječnja 2018. godine.
 
Do 1. siječnja 2018. aplikacija se nalazi u „edukativnom modu“, tj. podaci koji se unose u svrhu vježbe za rad u sustavu biti će izbrisani s danom 1.1..2018. Međutim, korisnički računi (korisničko ime, lozinka, poslovna uloga) i lokacije obveznika neće se brisati i koristiti će se u daljnjem radu.

e-ONTO aplikaciji pristupa se putem poveznice: http://eonto.azo.hr

Na početnoj stranici e-ONTO aplikacije nalazi se kratki hodogram za brz početak rada, pisane i video upute te ostale potrebne informacije za rad u sustavu kao i sustav za pomoć korisnicima (helpdesk sustav).

eONTO_logo.jpg