Objavljeno Izvješće o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari 2013.-2016 za Republiku Hrvatsku

Izvješće o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari dostavljeno je u ime Republike Hrvatske u skladu s Protokolom o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) te Odlukom potpisnica Protokola 1/5 (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). Izvješće je izradila i koordinirala Hrvatska agencija za okoliš i prirodu u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i tijelima javne vlasti u čijem je djelokrugu zaštita sastavnica okoliša.

Izvješće je dostavljeno u Tajništvo UNECE na dva načina, direktnim unosom u elektroničku bazu UNECE te u papirnatom obliku u dvije verzije, hrvatskoj i engleskoj.

Daniel_Pavlinovic.jpg

Vezani dokumenti