Održano predavanje na temu "Provedba INSPIRE direktive u zaštiti okoliša i prirode"

Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO), organizirala je u Zagrebu predavanje na temu "Provedba INSPIRE direktive u zaštiti okoliša i prirode" na kojemu su sudjelovali i stručnjaci Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP).

Razvojem informacijskih i komunikacijskih tehnologija došlo je do povećanog prikupljanja i korištenja prostornih podataka pri čemu je, za njihovo održavanje i adekvatnu uporabu, infrastruktura prostornih podataka (IPP) postala vrlo važan čimbenik.

INSPIRE direktiva, okvirna je direktiva Europskoga parlamenta i Vijeća Europske Unije koja se odnosi na prostorne podatke i njihovu raspoloživost, a zasniva se na postojećim prostornim podacima. Osnovna načela odnose se na pohranu i dosljedno kombiniranje prostornih podataka iz različitih izvora te omogućavanje zajedničkog korištenja od strane različitih korisnika.

Slijedeći principe INSPIRE direktive, u Hrvatskoj je definirana Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP) i to kao skup tehnologija, mjera, normi, pravila i usluga koji omogućava objedinjavanje, upravljanje i održavanje dijeljenja prostornih podataka.

Tijekom predavanja u Hrvatskom novinarskom društvu obrađene su teme implementacije INSPIRE direktive u hrvatsko zakonodavstvo, Registri NIPP-a, Geoportal NIPP-a, Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) i Informacijski sustav zaštite prirode (ISZP) – Hrvatske agencija za okoliš i prirodu te primjena i korištenje podataka u stručnim poslovima zaštite okoliša i prirode.

Izlaganja na temu provedbe INSPIRE direktive su održali: Katarina Bulešić, mag. geogr., Hrvatska udruga stručnjaka zaštite okoliša i prirode, mr. sc. Tomislav Ciceli, voditelj Službe za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka, Državna geodetska uprava, Branimir Pavlinec, mag. ing. geodezije i geoinformatike, rukovoditelj Sektora razvoja informatičkih sustava, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i Luka Katušić, dr.sc., voditelj Odsjeka za beskralješnjake, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

 HUSZPO_1.JPG

HUSZPO_2.jpg

HUSZPO_3.jpg

HUSZPO_6.JPG

HUSZPO_4.jpg

HUSZPO_5.JPG