Osnovne informacije

Sukladno čl. 101., st. 3. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, NN 47/14, NN 61/17)

(1) Za poslove vođenje Registra nadležna je Agencija.
(2) Poslovi vođenja Registra su:
– održavanje točnosti i sigurnosti podataka u Registru,
– kreiranje i održavanje korisničkih računa,
– upravljanje računom stranke,
– izrada izvješća sukladno propisima Konvencije i Europske komisije,
– objavljivanje informacija sukladno propisima Konvencije i Europske komisije.

Zakonski rokovi ispunjavanja obaveza u Registru Unije

Rokovi_za_Registar_unije.jpg