Osnovne informacije

Sukladno čl. 101., st. 3. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, NN 47/14)

(1) Za poslove vođenje Registra nadležna je Agencija.
(2) Poslovi vođenja Registra su:
– održavanje točnosti i sigurnosti podataka u Registru,
– kreiranje i održavanje korisničkih računa,
– upravljanje računom stranke,
– izrada izvješća sukladno propisima Konvencije i Europske komisije,
– objavljivanje informacija sukladno propisima Konvencije i Europske komisije.

Naknada za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije

Na temelju čl. 103. st. 6. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), ministar zaštite okoliša i prirode donio je odluku o visini naknade za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije.

Za pokrivanje operativnih troškova otvaranje i vođenja računa u Registru Unije, vlasnik računa plaća Agenciji za zaštitu okoliša sljedeće naknade:

1. Naknada za otvaranje računa:
 -operater postrojenja i operator zrakoplova te verifikator: 750,00 kn
 -ostale pravne i fizičke osobe: 750,00 kn

2. Naknada za godišnje vođenje računa:
 -operater postrojenja i operator zrakoplova te verifikator: 750,00 kn
 -ostale pravne i fizičke osobe: 750,00 kn
Naknada za godišnje vođenje računa ne plaća se u prvoj kalendarskoj godini.

Uplatu je potrebno izvršiti na račun IBAN: HR1210010051863000160 (državni proračun Republike Hrvatske)

Poziv na broj: 65-7005-388-OIB uplatitelja (za pravne i fizičke osobe).

Uplatu je potrebno izvršiti nakon primanja obavijesti od nacionalnog administratora da je zahtjev za otvaranje računa potpun.