Antonela_Bilicic.jpg

EEA objavila Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi za 2016-tu godinu – Hrvatska na šestom mjestu

Europska agencija za okoliš (EEA) predstavila je Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi za 2016-tu godinu. Izvješće sadrži cjeloviti pregled kakvoće voda i mora u državama članicama EU te Albaniji i Švicarskoj. Predstavljeno izvješće može poslužiti i kao dobar izvor informacija za plaže na kojima se i u 2017. godini može očekivati dobra kakvoća vode i mora za kupanje.

24.5.2017.

DZP_2017_Maksimir.JPG

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj predstavljen je web shop Parkova Hrvatske

U subotu 20. svibnja tijekom događanja Dan bioraznolikosti, kojim su u zagrebačkom parku Maksimir obilježeni Međunarodni dan bioraznolikosti, Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Dan Nature 2000, predstavljen je novi web shop Parkova Hrvatske.

22.5.2017.

Copernicus_novosti.jpg

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu aktivno sudjeluje u programu Copernicus

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) sklopila je s Europskom agencijom za okoliš (EEA) okvirni ugovor, u vrijednosti 165.000 Eura, za implementaciju Copernicus servisa motrenja zemljišta za razdoblje od 2017. do 2021. godine.

22.5.2017.

Uredba_o_komunalnom_2017.jpg

Podaci o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave za 2015. godinu

Za potrebe izračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (sukladno stavku 8. članka 24. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom) Hrvatska agencija za okoliš i prirodu izradila je prikaz podataka o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave za 2015. godinu.

17.5.2017.

ENVI_portal.jpg

ENVI sustav - novi sustav Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

ENVI sustav je centralizirani središnji sustav koji preuzima, objedinjuje i na standardiziran način prezentira i dijeli informacije svih podsustava Informacijskog sustava zaštite okoliša. Glavna poveznica informacija sustava je lokacija - preko adresa obveznika, imena administrativnih jedinica ili ostalih vrsta geografskih imena preko koje se uspostavlja prostorno obilježje i povezuje s ostalim podacima dostupnim javnosti.

4.4.2017.

eONTO_radionica.jpg

Obavijest o uspostavi mrežnog servisa za razmjenu podataka sa sustavom e-ONTO

Mrežni servis za razmjenu podataka sustava e-ONTO je uspostavljen te je u punoj funkcionalnosti i time spreman za korištenje.

16.1.2017.

OPSO_2016.jpg

Odabrani pokazatelji okoliša i prirode u Hrvatskoj, 2016.

Potreba za pouzdanim podacima i informacijama o okolišu i prirodi na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini sve je izraženija. Također je sve intenzivnija njihova razmjena i korištenje u različite svrhe i od strane brojnih dionika: donositelja odluka, znanstvenika, stručnjaka i šire javnosti.

23.12.2016.

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • European Environment Agency
  • circ@
  • Portal EMAS