Praćenje, izvješćivanje i verifikacija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavlja putem e-maila operaterima postrojenja obrazac izvješća o poboljšanjima i obavještava operatere postrojenja da trebaju popuniti predmetno izvješće što prije obzirom da će ono biti pregledano u okviru postupka ocjene planova praćenja emisija stakleničkih plinova, verzija 2.
Rok za podnošenje je 30 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Izvješće je potrebno dostaviti u dva pisana primjerka i dva primjerka u elektronskom obliku na CD-u na adresu:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Radnička cesta 80
10000 Zagreb

Upute za popunjavanje izvješća o poboljšanjima
Izvješće o poboljšanjima - obrazac
Izvješće o poboljšanjima - primjer popunjavanja

 

5.5.2014. – Obavijest operaterima malih postrojenja isključenim iz ETS-a

Lista postrojenja isključenih iz trgovanja i potvrđena od strane EK

27.3.2014. - Obavijest operaterima malih postrojenja isključenim iz ETSa

18.04.2014.- Obavijesti operatorima postrojenja

24.6.2013. - Obavijest o Pravilniku o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova