najcesca_pitanja_otpad.jpg

Najčešća pitanja i odgovori vezana za Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnik o gospodarenju otpadom

Obzirom na niz obveza je koje proizlaze iz Zakona i Pravilnika te velikog broja upita od strane proizvođača otpada i tvrtki koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom Agencija za zaštitu okoliša u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode pripremila je upute u vidu najčešćih pitanja i odgovora kojima se daje tumačenje određenih propisanih obveza.

15.4.2014

EEA_MB.jpg

U Zagrebu održan 69. sastanak Upravnog vijeća Europske okolišne agencije (EEA) 

Agencija za zaštitu okoliša Republike Hrvatske bila je domaćin 69. sastanka Upravnog vijeća Europske okolišne agencije (Management Board European Environment Agency), koji se održao 25. i 26. ožujka 2014. u Zagrebu.

27.3.2014

Dan_voda_2014.JPG

Tema Svjetskog dana voda 2014: Voda i energija

Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 22. ožujka proglašen je Svjetskim danom voda. Obilježava se od 1993. godine organiziranjem konferencija i seminara vezanih uz zaštitu vodnih resursa, a svake godine odabire se tema kojom se daje naglasak određenom aspektu važnosti voda.

19.3.2014

Izvjesce_ROO_2012.jpg

Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2012. godinu.

Temeljem članka 23. Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), izrađeno je Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2012. godinu.

12.2.2014

prvo_nacionalno_izvjesce_PRTR.JPG

Izrađeno I. Nacionalno izvješće o provedbi Protokola PRTR

Izrađeno je I. Nacionalno izvješće o provedbi Protokola PRTR od strane Agencije za zaštitu okoliša, a u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i ostalim relevantnim tijelima javne vlasti.

4.2.2014

izvjesce_more_2013.jpg

Izvještaj o kakvoći voda i mora za kupanje u sezoni 2013.

Republika Hrvatska petu godinu za redom izvješćuje Europsku komisiju o kakvoći mora za kupanje te treću godinu o kakvoći voda za kupanje na kopnu. Agencija za zaštitu okoliša ova izvješća dostavlja Europskoj komisiji putem WISE sustava (Water Information System for Europe) i Europske agencije za okoliš (EEA), a uz suglasnost nadležnih ministarstava. Izvješća se sastoje od nizova rezultata ispitivanja upisanih u unaprijed definirane tablice i pisanog izvješća. Na temelju nacionalnih izvješća država članica, dostavljenih za prethodnu sezonu kupanja, EU objavljuje godišnje izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi.

9.1.2014

Izvjesce_kakvoca_zraka_2008_2011.jpg

Izvješće o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine

Na 103. sjednici, dana 11. srpnja 2013. godine, Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine. Izvješće je izradila Agencija za zaštitu okoliša, a nositelj izrade je Ministarsvo zaštite okoliša i prirode.

12.7.2013

EEA.jpg

Agencija za zaštitu okoliša (AZO) postala punopravna članica Europske agencije za okoliš (EEA)

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, 1. srpnja 2013. godine, Agencija za zaštitu okoliša promijenila je status iz suradničke članice u punopravnu članicu Europske agencije za okoliš. AZO je i kao suradnička članica odlično surađivala s EEA te ispunjavala sve svoje obaveze prema europskim kolegama,  promjenom statusa u punopravnu članicu EEA ta suradnja se nastavlja.

2.7.2013

OND_2013.jpg

Okoliš na dlanu I - 2013

Okoliš na dlanu je publikacija kojom Agencija za zaštitu okoliša već devetu godinu zaredom prikazuje podatke o okolišu Republike Hrvatske i daje procjene trendova i stanja. Ovo izdanje obrađuje podatke i informacije za 17 tematskih područja i obogaćeno je nizom novih pokazatelja stanja okoliša.

19.9.2013

Dario_Zagar_5.jpg

Hrvatske vode za kupanje ponovno ocijenjene kao izvrsne

Europska agencija za okoliš (EEA) objavila je Europsko izvješće o kakvoći voda za kupanje u 2012. godini, koje uz informacije o kakvoći voda za kupanje, pruža i podatke o plažama na kojima se i u 2013. godini može očekivati dobra kakvoća vode i mora za kupanje.

22.5.2013

GIS_baza_gospodarenje_otpadom.jpg

Agencija za zaštitu okoliša pokrenula Web aplikaciju „GIS preglednik Gospodarenje otpadom“

Agencija za zaštitu okoliša pokrenula je na svojim Web stranicama novu aplikaciju „GIS preglednik Gospodarenje otpadom“ koja prikazuje georeferencirane podatke o objektima za gospodarenje otpadom na području Republike Hrvatske.

28.1.2013

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • European Environment Agency
  • circ@
  • Hrvatski okolišni portal