ROO vijesti

Alat za izračun emisija u zrak

Raspršeni (difuzni) izvori onečišćenja

Twinning projekt „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“

VAŽNO! Oborine 2016.

Info letak - Nove funkcionalnosti ROO u 2015. godini - EPRTR modul

Izrađeno I. Nacionalno izvješće o provedbi Protokola PRTR

Hrvatski nacionalni portal ROO i Preglednik ROO na globalnom portalu PRTR.net

Odobren 10 000-ti korisnički račun za ROO

ROO radionica za nadležna tijela , prosinac 2009. godina

ROO radionica za inspekciju , lipanj 2010. godina

Održana radionica „Suradnja nadležnih tijela u području gospodarenja otpadom“, rujan 2012. godina

Održane AZO radionice „Suradnja nadležnih tijela - praćenje provedbe propisa i osiguravanje kvalitete podataka u području gospodarenja otpadom“ , veljača 2014.godina

Održana radionica „Koordinacijski sastanak Registra onečišćavanja okoliša “ u organizaciji Agencije za zaštitu okoliša , prosinac 2014.godina

Dovršen rezultat jačanja kapaciteta projekta: „ Prijelazni instrument Twinning projekt „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“, CRO EPR, TF/HR/P3-M1-O2-0101 (HR 14 IB EN 01)

 

Arhiva kartografskih prikaza statistike ROO: