Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom

Poštovani korisnici sustava Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom!


Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode nadogradila je postojeći sustav „Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom“ koji sada omogućuje uvid u dokumente dozvola (preslike važećih dozvola). Sustav je prijelazno rješenje do uspostave informacijskog sustava „Registar djelatnosti gospodarenja otpadom“ (ReDGO) koji je propisan čl. 139. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a kojeg je planirano uspostaviti do kraja 2017. godine.

Pravo dobivanja korisničkog računa za puni pristup, odnosno uvid u sve dokumente sustava (uključujući istekle dozvole/rješenja) u aplikaciji Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom imaju djelatnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nadležnih upravnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu i ostalih institucija temeljem postojeće nadležnosti za poslove gospodarenja otpadom.

Za potpuni pristup podatcima iz Registra dozvola i potvrda potrebno je zatražiti korisničku ulogu u Informacijskom sustavu zaštite okoliša na sljedećem linku:

http://iszo-portal.azo.hr .

 

Uloga koju je potrebno zatražiti je REGDOZ:INSPEKCIJA unutar aplikacije REGDOZ - Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom.

Upute za registraciju: http://iszo-portal.azo.hr/Upute.aspx

Hvala na razumijevanju.

 

Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom je baza podataka koja sadrži:

- podatke o dozvolama za gospodarenje otpadom

- podatke iz očevidnika: prijevoznika, posrednika, trgovaca otpadom, izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku, nusproizvoda, reciklažnih dvorišta, laboratorija za ispitivanje otpada, osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad, energetskih oporabitelja, te očevidnika za ukidanje statusa otpada.

 

   

Kliknite za ulaz u bazu podataka:

                                                        

Registar dozvola za gospodarenje otpadom.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregled podataka iz Registra dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom: 2016.                        

Napomena: Pravo dobivanja korisničkog računa za puni pristup aplikaciji Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom imaju djelatnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nadležnih upravnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu i ostalih institucija temeljem postojeće nadležnosti za poslove gospodarenja otpadom.