Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš.

Baza ROO

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO)

Preglednik ROO    

Obavijest obveznicima prijave  podataka u 2015. godini

Korisnička podrška za prijavu podataka
Obzirom na mogućnost otežanog pristupa bazi ROO* krajem veljače uslijed istovremenog unosa velikog broja obveznika, molimo obveznike dostave podataka da ne čekaju krajnji rok već započnu sa unosom podataka što prije.

Skrećemo pažnju kako je objavljena aplikacija Industrija Helpdesk putem koje pružamo tehničku i stručnu podršku za bazu ROO kao i ostala tematska područja Sektorskih pritisaka. Molimo da za sva pitanja i upite kontaktirate Industrija Helpdesk kako bi svi korisnici imali osiguranu dostupnost adekvatnim izvorima informacija. Također Vas molimo za strpljivost prilikom prijave i čekanja na rješavanje upita.  Aplikacija olakšava dostupnost informacija sudionicima procesa prikupljanja, obrade, kontrole i verifikacije podataka, pojednostavljuje distribuciju podataka korisnicima podataka/baza i ostaloj zainteresiranoj javnosti te usmjerava korisnika na traženo mjesto gdje se nudi lista ponuđenih odgovora što sve omogućuje kvalitetnije vođenje, obradu, selektiranje i objedinjavanje podataka.

Molimo obveznike dostave podataka da se za informacije vezane uz ispunjavanje obveze prijave podataka u ROO obrate nadležnom tijelu (Adresar županijskih upravnih odjela) zaduženom za vođenje poslova ROO.

Informacije o prijavi podataka o otpadu u prijelaznom razdoblju
Donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14) i Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) došlo je do znatnih promjena u vođenju podataka o otpadu. U suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode dogovoreno je prijelazno rješenje u obliku Uputa za prijavu podataka u postojeće obrasce za otpad ROO za 2014. izvještajnu godinu.

Podaci o godišnjim količinama oborina
Podaci o godišnjim količinama oborina za 2014. izvještajnu godinu dostupni su u aplikaciji ROO.

Prvo prikupljanje podataka za E-PRTR kroz ROO sustav
Ove će se godine  prvi puta prikupljati podaci za Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (E-PRTR), za prvu izvještajnu 2014. godinu. Podatke će Agencija za zaštitu okoliša dostaviti Europskoj komisiji najkasnije do kraja trećeg mjeseca 2016. godine u skladu s člankom 23. i 28. Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), budući se Republika Hrvatska ulaskom u Europsku Uniju obvezala dostaviti podatke za E-PRTR.

Opće informacije
Objavljena je nova verzija aplikacije ROO koja će omogućiti jednostavniju i bržu prijavu podataka u bazu ROO.
S ciljem unaprjeđenja radnih procesa baze ROO, molimo da Vaša zapažanja, prijedloge i primjedbe šaljete na roo@azo.hr i info@azo.hr .

*Za korištenje pune funkcionalnosti baze ROO potrebno je koristiti jedan od sljedećih Internet preglednika: Internet Explorer (minimalno verzija 9, preporučeno barem 10), Mozilla Firefox (minimalno verzija 16), Chrome (minimalno verzija 26).

Vezani dokumenti