Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš.

Baza ROO

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO)

Preglednik ROO  

Molimo obveznike dostave podataka da se za informacije vezane uz ispunjavanje obveze prijave podataka u ROO obrate nadležnom tijelu zaduženom za vođenje poslova ROO.

Obavijest

Poštovani korisnici,

baza Registar onečišćavanja okoliša otvorena je za unos podataka za 2013. izvještajnu godinu. Također podsjećamo Vas da je sukladno članku 20. Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08) rok za prijavu podataka 1. ožujak 2014. godine.

Za sva stručna pitanja (npr. definiranje obveze prijave u ROO, pomoć vezana uz upis podataka u obrasce kao što su snimanje/brisanje podataka, tematska pitanja vezana za prijavu podataka o ispuštanju i prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vode/more i tlo te otpadu) obratite se upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu budući su isti sukladno članku 2., 20. i 21. Pravilnika nadležni za vođenje registra onečišćivanja okoliša na svom području.

Za pitanja i pomoć u vezi administriranja baze ROO (npr. otvaranje korisničkog računa,  zaboravljeni podaci za pristup bazi, promjena tipa korisničkog računa) možete nas kontaktirati putem helpdesk-a ROO.

Vezani dokumenti