Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš.

Baza ROO

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO)

Preglednik ROO    


VAŽNO!

Radi nadogradnje sustava ROO, isti će biti zatvoren do nove obavijesti.

Pristup arhivskim podacima (podaci 2008.-2015. godina) biti će dostupan od 31.12.2016. na poveznici: ROO arhivski podaci .

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.


 

VAŽNO!

Obavještavamo Vas da je baza ROO za 2015. izvještajnu godinu otključana za izmjene, dopune i/ili unos podataka u razdoblju od 15.12.2016. do 31.12.2016. godine. Molimo Vas da u narednom periodu zahtjeve za otključavanje KR šaljete u nadležna tijela u županiji. Radi potreba nadogradnje baze ROO koja je u tijeku postoji mogućnost zaključavanja baze bez obavijesti, na kraće vrijeme.

 

VAŽNO - Procedura za promjenu statusa KR (promjena statusa korisničkog računa  - nije obveznik i prestao s radom)

Zbog stupanja na snagu novog Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) i primjene novih viših pragova mnogi poslovni subjekti RH više ne podliježu prijavi u ROO.

Uslijed toga došlo je do iznimnog povećanja pristiglih pojedinačnih zahtjeva za brisanjem/stavljanjem u mirovanje korisničkih računa.

Obavještavamo Vas da će se zahtjevima te vrste pristigle u HAOP bilo kojim putem (mailom, faxom ili industrija helpdeskom) i s bilo koje strane (bivši obveznik ROO ili nadležno tijelo) pristupiti po završetku izvještajnog razdoblja tj. nakon 31. ožujka 2016.

Kako bismo cijelu proceduru skratili i pojednostavili, molimo Vas da Vaše Zahtjeve za promjenu statusa KR šaljete isključivo u nadležna tijela u županijama. Nadležna tijela u županijama će kao nadležno tijelo prikupiti predmetne Zahtjeve i na kraju izvještajnog razdoblja će poslati u HAOP jednu objedinjenu tablicu sa zahtjevima svih takvih korisnika koje će HAOP potom administrativno riješiti.

Agencija će  i dalje zaprimati i rješavati ostala administrativna pitanja i zahtjeve nužne za funkcioniranje i korištenje aplikacije.

Naputak za prijavu podataka u ROO za 2015. izvještajnu godinu sukladno Pravilniku o ROO (NN 87/15) - važno!!!

Molimo da pročitate navedeni naputak prije prijave podataka za 2015. izvještajnu godinu obzirom da je došlo do važnih izmjena prilikom objave Pravilnika o ROO (NN 87/15).

Korisnička podrška za prijavu podataka
Obzirom na mogućnost otežanog pristupa bazi ROO* krajem izvještajnog razdoblja, kao posljedica istovremenog unosa velikog broja obveznika, molimo obveznike dostave podataka da ne čekaju krajnji rok, već započnu sa unosom podataka što je moguće prije.

Skrećemo pažnju da i nadalje koristite aplikaciju Industrija Helpdesk objavljenu krajem 2014. godine, putem koje pružamo tehničku i stručnu podršku za bazu ROO kao i ostala tematska područja Sektorskih pritisaka. Molimo da sve odgovore na upite zatražite putem Industrija Helpdesk.

Molimo obveznike dostave podataka da se za informacije vezane uz ispunjavanje obrazaca u ROO obrate nadležnom tijelu (Adresar županijskih upravnih odjela) zaduženom za vođenje poslova ROO.


Opće informacije
S ciljem unaprjeđenja radnih procesa baze ROO, molimo da Vaša zapažanja, prijedloge i primjedbe šaljete na roo@azo.hr i info@azo.hr .

*Za korištenje pune funkcionalnosti baze ROO potrebno je koristiti jedan od sljedećih Internet preglednika: Internet Explorer (minimalno verzija 9, preporučeno barem 10), Mozilla Firefox (minimalno verzija 16), Chrome (minimalno verzija 26).

Vezani dokumenti