Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš.

Baza ROO

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO)

Preglednik ROO    

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da je baza ROO za zaključana za unos i izmjenu podatka 2016. izvještajne godine, radi obrade podataka te izrade izvješća. Baza će biti ponovno otključana za dopune i ispravke u periodu od 01.12.2017. do 15.12.2017.

Hvala na suradnji i razumijevanju.

 

Naputak za prijavu podataka u ROO za 2015. izvještajnu godinu sukladno Pravilniku o ROO (NN 87/15) - važno!!!

Molimo da pročitate navedeni naputak prije prijave podataka za 2015. izvještajnu godinu obzirom da je došlo do važnih izmjena prilikom objave Pravilnika o ROO (NN 87/15).

Obveza prijave podataka o proizvodnji otpada u ROO

   

Obavještavamo Vas da je od 2015. izvještajne godine nadalje obveznik dostave podataka o proizvodnji otpada u ROO organizacijska jedinica koja na lokaciji proizvodi i/ili prenosi s lokacije opasni otpad u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 0,5 tona (500 kg) godišnje i/ili neopasni otpad u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 20 tona (20 000 kg) godišnje.

 

Navedeno se odnosi na ukupnu količinu opasnog i/ili neopasnog otpada proizvedenu i/ili prenesenu izvan mjesta nastanka. Znači kada je zbroj svih količina pojedinih vrsta (ključnih brojeva) opasnog otpada (sa zvjezdicom*, npr. 13 02 08*, 15 01 10*) veći ili jednak količini od 500 kg, odnosno neopasnog otpada (bez zvjezdice npr. 15 01 01, 15 01 02) veći ili jednak količini od 20 tona potrebno je prijaviti podatke o proizvodnji otpada u ROO.

 

Konkretno ukoliko ste na lokaciji ukupno proizveli npr. 400 kg otpadnog ulja, 200 kg zauljenih krpa i 100 kg uljnih filtera, dužni ste prijaviti sav navedeni opasni otpad obzirom da ukupna količina opasnog otpada prelazi graničnu vrijednost navedenu u članku 9. Pravilnika o ROO (NN 87/15). Ukoliko je npr. na lokaciji proizvedeno 30 tona neopasnog i 40 kg opasnog otpada potrebno je prijaviti samo neopasni otpad u ROO.

 

Uz napomenu da proizvođač miješanog komunalnog otpada (ključni broj 20 03 01) nema obvezu prijaviti podatke u ROO za ovu vrstu otpada već te podatke prijavljuje skupljač komunalnog otpada.

 

Tvrtka - proizvođač otpada koja nema organizacijsku jedinicu na drugoj lokaciji tj. obavlja djelatnost na jednoj adresi popunjava obrasce PI-1, PI-2 i PL-PPO pomoću korisničkog računa za operatera s jednom organizacijskom jedinicom na lokaciji (tip 3).

 

Korisnička podrška za prijavu podataka
Obzirom na mogućnost otežanog pristupa bazi ROO* krajem izvještajnog razdoblja, kao posljedica istovremenog unosa velikog broja obveznika, molimo obveznike dostave podataka da ne čekaju krajnji rok, već započnu sa unosom podataka što je moguće prije.

Skrećemo pažnju da i nadalje koristite aplikaciju Industrija Helpdesk objavljenu krajem 2014. godine, putem koje pružamo tehničku i stručnu podršku za bazu ROO kao i ostala tematska područja Sektorskih pritisaka. Molimo da sve odgovore na upite zatražite putem Industrija Helpdesk.

Molimo obveznike dostave podataka da se za informacije vezane uz ispunjavanje obrazaca u ROO obrate nadležnom tijelu (Adresar županijskih upravnih odjela) zaduženom za vođenje poslova ROO.


Opće informacije
S ciljem unaprjeđenja radnih procesa baze ROO, molimo da Vaša zapažanja, prijedloge i primjedbe šaljete na roo@azo.hr i info@azo.hr .

*Za korištenje pune funkcionalnosti baze ROO potrebno je koristiti jedan od sljedećih Internet preglednika: Internet Explorer (minimalno verzija 9, preporučeno barem 10), Mozilla Firefox (minimalno verzija 16), Chrome (minimalno verzija 26).

Vezani dokumenti