Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš.

Baza ROO

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO)

Preglednik ROO    

Naputak za prijavu podataka u ROO za 2015. izvještajnu godinu sukladno Pravilniku o ROO (NN 87/15) - važno!!!

Molimo da pročitate navedeni naputak prije prijave podataka za 2015. izvještajnu godinu obzirom da je došlo do važnih izmjena prilikom objave Pravilnika o ROO (NN 87/15).

Korisnička podrška za prijavu podataka
Obzirom na mogućnost otežanog pristupa bazi ROO* krajem izvještajnog razdoblja, kao posljedica istovremenog unosa velikog broja obveznika, molimo obveznike dostave podataka da ne čekaju krajnji rok, već započnu sa unosom podataka što je moguće prije.

Skrećemo pažnju da i nadalje koristite aplikaciju Industrija Helpdesk objavljenu krajem 2014. godine, putem koje pružamo tehničku i stručnu podršku za bazu ROO kao i ostala tematska područja Sektorskih pritisaka. Molimo da sve odgovore na upite zatražite putem Industrija Helpdesk.

Molimo obveznike dostave podataka da se za informacije vezane uz ispunjavanje obrazaca u ROO obrate nadležnom tijelu (Adresar županijskih upravnih odjela) zaduženom za vođenje poslova ROO.

Informacije o prijavi podataka o otpadu u prijelaznom razdoblju
Donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14) i Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) došlo je do znatnih promjena u vođenju podataka o otpadu. U suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode dogovoreno je prijelazno rješenje u obliku Uputa za prijavu podataka u postojeće obrasce za otpad ROO.


Opće informacije
S ciljem unaprjeđenja radnih procesa baze ROO, molimo da Vaša zapažanja, prijedloge i primjedbe šaljete na roo@azo.hr i info@azo.hr .

*Za korištenje pune funkcionalnosti baze ROO potrebno je koristiti jedan od sljedećih Internet preglednika: Internet Explorer (minimalno verzija 9, preporučeno barem 10), Mozilla Firefox (minimalno verzija 16), Chrome (minimalno verzija 26).

Vezani dokumenti