Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš.

Baza ROO

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO)

Preglednik ROO    

Molimo obveznike dostave podataka da se za informacije vezane uz ispunjavanje obveze prijave podataka u ROO obrate nadležnom tijelu zaduženom za vođenje poslova ROO.

Obavijest

Poštovani korisnici baze Registra onečišćavanja okoliša,

u periodu od 20. studenog do 15. prosinca 2014. godine bit će omogućena izmjena, dopuna i/ili unos podataka u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) za 2013. izvještajnu godinu (po potrebi i za prethodne godine), sa ciljem podizanja kvalitete istih uslijed naknadno zapaženih nedostataka od strane obveznika, Inspekcije zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša itd.

Navedeno će biti moguće u zadnjem kvartalu svake godine, a nakon što AZO provede obradu i povlačenje podataka zadnje izvještajne godinu za potrebe izrade godišnjeg izvješća o podacima iz ROO.

Procedura izmjene podataka, nakon zaključavanja baze ROO:

  • Na zahtjev nadležnog tijela (NT) i/ili obveznika dostave podataka putem e-mail-a administrator baze ROO otključava korisnički račun (KR).
  • Po otključavanju KR, administrator obavještava NT da je moguće povući verifikaciju i otključati obrasce za unos kako bi bio omogućen rad na prijavi.
  • Odgovorna osoba za unos podataka u ROO unosi izmjene u obrascima. Obveznik ponovno provodi završetak unosa tekuće godine, te o navedenom obavještava NT.

  • Nakon toga, NT provodi provjeru prijave i istu ukoliko su podaci potpuni, dosljedni i vjerodostojni verificira.

  • Po završetku verifikacije NT obavještava administratora o istome.

  • Administrator zaključava KR za predmetnu godinu.

Ovim putem također Vas obavještavamo da je objavljena nova verzija aplikacije ROO koja će omogućiti jednostavniju i bržu prijavu podataka u bazu ROO.

S ciljem provedbe što bolje učinkovitosti baze ROO, molimo Vas da nam Vaša zapažanja, prijedloge i primjedbe šaljete na roo@azo.hr i info@azo.hr .

Za korištenje pune funkcionalnosti baze ROO potrebno je koristiti jedan od sljedećih Internet preglednika: Internet Explorer (minimalno verzija 9, preporučeno barem 10), Mozilla Firefox (minimalno verzija 16), Chrome (minimalno verzija 26).

Vezani dokumenti