Što je sustav ROO?

Sustav Registra onečišćavanja okoliša (ROO) je informacijski sustav kojeg uspostavlja, vodi i održava Hrvatska agencija za okoliš i prirodu kao sveobuhvatno informatičko i mrežno bazirano rješenje, a čine ga baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima.

1. Baza ROO je baza podataka u koju se prijavljuju podaci putem izdanog korisničkog računa za pristup aplikaciji ( http://roo.azo.hr/ ) temeljem odredbi Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15). Obveznici prijavljuju podatke o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te nastanku odnosno gospodarenju otpadom.

2. Preglednik ROO namijenjen je javnoj pretrazi verificiranih podataka baze ROO agregiranih na razini organizacijske jedinice. Preglednik je dostupan preko poveznice http://roo-preglednik.azo.hr/ .

3. Hrvatski nacionalni portal ROO namijenjen je javnoj pretrazi onog dijela podataka ROO koji zadovoljavaju odredbe Zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008). Portal je dostupan preko poveznice http://hnproo.azo.hr/ .