Obavijest za trgovce otpadom koji obavljaju postupak trgovanja otpadom na malo

U Narodnim novinama (NN 121/15) od 4.11.2015. objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN23/14, 51/14, 121/15 ) temeljem kojih trgovac otpadom koji obavlja postupak trgovanja otpadom na malo više nema obveze dostave podataka iz evidencije o otkupu otpada na malo Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.